Start

Zapraszamy wszystkich strażaków OSP Opoczno i sympatyków oraz sponsorów na podsumowanie roku 2013 w dniu 15 marca 2014 roku o godzinie 16.00 w strażnicy

kosmos.jpg 

 

 

Wreszcie po wielu latach i staraniach Komendant Główny włączył nasza jednostkę do KSRG 

Oficjalne uroczystości włączenia odbędą sie  w dniu 8.06 2014 roku podczas dni Opoczna na placu obok MDK -u   

ksrg.jpg